Místní pravidla

Bře 24, 2024

Hranice hřiště

Hranice hřiště jsou vyznačeny bílými kolíky za grýnem jamky č. 1, po pravé straně jamek č. 5 a 6, nebo elektrickým ohradníkem za grýnem č. 6, nebo plotem po pravé straně jamky č. 4, nebo bližší hranou cesty vlevo od jamek č. 1 a 9 a vpravo od jamky č. 7.

Mezi jamkami č. 8 a 9 je bílými kolíky vyznačen vnitřní aut, který platí pro jamku č. 8. Tyto kolíky jsou na jamce č. 9 NEPOHYBLIVOU ZÁVADOU.

Waste areas

Plochy s červeným pískem na jamkách č. 1, 2, 4, 5, 9 a mezi grýny 7 a 9 nejsou bankry, mají status pole.

Nepohyblivé závady

Všechny objekty dle definice, zejména pak všechny cesty s umělým povrchem a případně bezprostředně přiléhajících poškozených ploch, a sloupy elektrického vedení. 

Abnormální stav hřiště

Půda v opravě (GUR) je vyznačena přerušovanou bílou čárou nebo modrými kolíky.

Elektrické vedení

Jestliže míč zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického nebo jiného vedení, rána se musí zrušit a beztrestně opakovat (viz Pravidlo 14.6).

Trestná oblast

Je vyznačena červenými kolíky, případně červenými čarami.

Trest za porušení místních pravidel:

Všeobecný trest